Alijansa Renault-Nissan na konferenciji o klimatskim promenama u Parizu.

COP21 Pariz