Prerađena vozila

Prerađena vozila

Prerađena vozila
Nazad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervencijska i sanitetska vozila
 
 
 

Ko može bolje od Renault da preradi vaš Renault?

Zatražite Renault vozilo prilagođeno zahtevima vašeg preduzeća. Pouzdana, prostrana i udobna vozila garantuju udobnu vožnju u svim uslovima i na svim putovanjima. Sa vozilima dolazi i izuzetan nivo sigurnosti, a sa dizel motorima ECO2 još odgovornija i efikasnija vožnja.

Ko može bolje od Renault da preradi vaš Renault?

Svesni smo da vaša delatnost ima neke specifične potrebe. Zato smo započeli saradnju sa iskusnim izvođačima prerada vozila za koje smatramo da nude besprekoran kvalitet u skladu sa Renaultovim standardima. Vaš prerađeni Renault ima sve tražene odlike kao i kvalitet i sigurnost koji s pravom očekujete.

BEZBROJNE MOGUĆNOSTI PRERADA PO VAŠIM ŽELJAMA:

• Paket za unutrašnju zaštitu
• Putujuća radionica
• Vozila sa toplotnom izolacijom i hladnjače
• Grand Volume
• Furgon sa jednostrukom ili dvostrukom kabinom
• Verzija sa limenim sandukom i kiperom
• Prevoz osoba ograničene pokretljivosti
• Posebna vozila: hitna pomoć, vatrogasci...